سر دهم در راه تو جان جهان

“سر دهم در راه تو جان جهان”

دریافت فایل شنیداری

با تو در آتش شدم ای مهربان

عشق را معنای این آتش بدان

 

از همه بگسستم و با تو شدم

در جنونم شرح این معنا بدان

 

همچو ابراهیم در لوح ازل

سر بریدم از خودم، دلبر بدان

 

همچو بابک در میان خون خود

غسل وصلت کردم ای خون دمان

 

همچو پروانه به رقص در شوق تو

سوختم در آتشت گشتم نهان

 

چون سیاوش گشتم و در مشق عشق

رقص پاکی کردم ای جان جهان

 

حال گو با من چه خواهی بیش از این؟

از حقایق گو چه داری در نهان؟

 

تا زنم نقش حقایق را مثال

با وجودم در میان این زمان

 

ره زنم در سنّت ایزد کنون

مشق دل سازم به هر دم این میان

 

رُستم دستان شوم در لوح یار

پیر برنایی شوم چون پهلوان

 

سر نهم در راه تو قربان شوم

در نسیم کوی تو گردم روان

 

هفت شهر عاشقی را بگذرم

با تو در دلدادگی باشم روان

 

شاد و خرّم دل نهم در مهر تو

خدمتی دیگر نهم در این میان

 

گو که مهرازت چگونه جان دهد؟

او که بر تو می سپارد روح و جان

 

گویمت یک بار دیگر دلبرم

سر دهم در راه تو جان جهان

 

“سید مرتضی موسوی (مهراز)”

سبد خرید
پیمایش به بالا