ساقی پیمان شکن

“ساقی پیمان شکن”

 

جام شفابخش یار، روضه ی رضوان ماست

نور دل آرای یار، گلبُن بستان ماست

صافی زنگار دل، عشق و تمنّای ماست

رستن ازین بند عقل، مِهر جهانتاب ماست

آتش شمع رخش، اخگر پندار ماست

او که در این کاهدان، روشنی جان ماست

بخشش بی منّتش، طالع تقدیر ماست

زانکه درین مُهر دل، آیه ی تسلیم ماست

او که نفس تا نفس، نقطه ی دیدار ماست

نور رخش تا ابد، نقطه ی پرگار ماست

بند سلاسل به دست، قصه ی هر روز ماست

جام عقاقی به کف، قصه ی شب های ماست

ساقی پیمان شکن، شاهد پیمان ماست

او که در این آینه، شاهد تقریر ماست

نشتر او در جگر، جام جهان بین ماست

آتش مهرش تو گو، راحت این جان ماست

این چه شرابیست که او، ساقی دادار ماست

هر دم از او التفات، باز تمنّا ز ماست

 

“سید مرتضی موسوی (مهراز)”

سبد خرید
پیمایش به بالا