ریگ ودا، گردونه ی ۱، بخش ۱، سرود ۱

ریگ ودا (دانش اشراق)

کتاب دانش رازورزان کهن آریایی

گردونه ی (ماندالا) یکم

بخش (آنوواکا) یکم

سرود (سوکتا) یکم

سراینده: اَنگیراس

مترجم: سیدمرتضی موسوی (مهراز)

(۱) ایزد آتش (آگنی) را می ستایم، راهبر اعظم ایثار، خداوندگار، خدمتگزاری که هدایا را (به خدایان) پیشکش می کند و دارای دارایی فراوان است.

(۲) باشد که ایزد آتش (آگنی) که بایسته است حکمای باستانی و جدید او را پاس بدارند، خدایان را به این سو آورد.

(۳) از طریق ایزد آتش (اگنی)، پرستنده به آن غنایی دست می یابد که روزافزون است، که مایه ی سربلندی و فزونی بشر است.

(۴) ای ایزد آتش (آگنی)، پیشکشی بی آلایش که تو از هر سو نگاهبان آن هستی، بی گمان به خدایان می رسد.

(۵) باشد که ایزد آتش (آگنی)، پیشکش کننده ی هدایا، واصل به معرفت، او که حقیقت، خوش آوازه و یزدانی است، با خدایان به این سو آید.

(۶) ای ایزد آتش (آگنی)، هر آن نیکی که میسر است، به دهش کننده ارزانی دار، همانا انگیراس (حکیم سراینده ی سرود) به سوی تو باز خواهد گشت.

(۷) ما به تو، ای ایزد آتش (آگنی)، با ادای احترام در اندیشه، هر روز، بامداد و پس از نیمروز، روی می آوریم.

(۸) تو ای تابناک، پاسدار پیشکش ها، روشنگر همیشگی حقیقت، فزاینده در جایگاه خود.

(۹) ای ایزد آتش (آگنی)، دستیابی ما را به خود آسان گردان، همچون پدری برای پسر. برای خیر و صلاح ما همیشه در کنار ما باش.

برگردان به تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

استانبول، ترکیه

سبد خرید
پیمایش به بالا