من زال و تو سیمرغ

“من زال و تو سیمرغ”

دریافت فایل شنیداری سروده

هرگز نتوانم آری نتوانم

گذر از عشق تو هرگز نتوانم

 

تو آتش جانی سودای نهانی

در دام تو مستم سفر را نتوانم

 

رودابه سرودی سودابه ی عشقی

خاکستر عشقت شده ام راه ندانم

 

پردیس منی جان منی رام وجودی

در بهشت یادت به طرب سرو چمانم

 

گویا تو ندانی این را تو نخوانی

کز چهره ی بی تای تو من باغ بهارم

 

ای جام گوارا رعنا گل زیبا

از شوق وصالت همه آتش شده سوزم

 

در ناز نگاهت مه طناز دل آرا

در مشق و نمازم رخ تو قبله ی رازم

 

صورتگر معنا تویی ای دلبر درسا

دردی که شفایی به هر درد نهانم

 

ای سبزتر ازسبز ای بانوی لبخند

پیوند زمانی و مکانی تویی نای و نفس دم

 

در هر نفست بوی بهشت است مرا یار

من زال و تو سیمرغ تویی طبیب جانم

 

سرگشته ام و پاسخ پرواز تو هستی

تنها به سفر بی تو ندانم به چه مانم؟

 

شیرین من و لیلی من جان جهانی

سرسپرده در راه تو در مشق جنونم

 

این قصه سرانجام ندارد چو نخواهی

آزاد ز هر بندم و لیکن به تو مانم

 

آن یار که با تو خرد ناب بگوید

من هستم و در عشق تو چون شاه وجودم

 

فارغ ز غم و رنج ز اژدهای پر خشم

آزاد به عشقت منم و بی تو بسازم

 

این دوگانگی غم و شادی وجود است

تو شادی و تو غم منم آن شاد پر از غم

 

تو نیمه ی رازی ز ازل سور و شرابی

در هجر تو در درد منم وصل نیابم

 

حالا که نگاهم به نگاهت شده پیوند بیا یار

کن هم نفسی تا بشوم هور بتابم

 

اندیشه کنم پیشکش و مهر به دنیا

در مقدم تو چشم نهم بوسه ببارم

 

در بادیه ی هجر تو بسیار گذر کردم و گشتم

جانا دل مهراز نما شاد به وصلت بنوازم

 

“سید مرتضی موسوی (مهراز)

سبد خرید
پیمایش به بالا