دوره ی آفلاین یی چینگ

یی چینگ (دانش دگرگونی ها) یکی از مشهورترین کتاب های معرفت و حکمت جهان است که بیانگر نگرش تائو از فرهنگ چین به آفرینش، زندگی و شخصیت انسانهاست. این کتاب در طول تاریخ توسط اساتیدی که اسطوره های فرهنگ و معرفت چین هستند نگارش یافته و گسترش یافته است تا به صورت امروزین به ما رسیده است. حتی روانشناسان نامداری چون کارل گوستاو یونگ نیز در تحلیل شخصیت و روان انسان به این منبع رجوع کرده اند. در دانش فنگ شوئی نیز از یی چینگ برای تعیین جهت مناسب و چیدمان مناسب افراد در محیط زندگی، خانه و محل کار بهره گرفته می شود.

هرچند امروزه بیشتر به یی چینگ به عنوان یک کتاب رازگشایی، رمزگشایی و گره گشایی و به عنوان یک طرف مشورت برای مقاطع مختلف زندگی و حل مسایل می نگرند دقیقا همان گونه که ایرانیان به اشعار حافظ شیرازی رجوع می کنند، اما دقیقا باز همانند اشعار حافظ، کتاب یی چینگ نیز بار معرفتی و دانشی بسیار زیادی دارد که متاسفانه این وجه مورد عنایت کافی قرار نگرفته است.

من در این دوره کوشش خواهم کرد به این مفاهیم فرهنگی، شخصیت شناسی، اساطیر، و همچنین جنبه ی تفأل و مشورت گیری از کتاب یی چینگ و روش صحیح آن، به علاوه تفسیر دقیق یکایک شصت و چهار گزینه ی ارائه شده ی یی چینگ بپردازم. قطعا پس از این آشنایی با یی چینگ، گذشته از این که یک همدم همواره حاضر و مشاور عالی در امور زندگی خواهید داشت، رویکردتان به هستی و روابط و افراد و اجتماع دچار تغییرات ژرف خواهد شد و نگاهی عمیقتر خواهید یافت.

سرفصل های دوره که هم در فیلم های آموزشی و هم در کتاب و هم در جزوه ی دوره ارائه شده اند به صورت زیر است:

عنوان مطلبشماره ی صفحه
درباره ی نویسندهت
فهرست مطالبج
پیشگفتار نویسنده1
بخش یکم: فلسفه و تاریخ یی چینگ2
درباره ی یی چینگ3
فلسفه ی یی چینگ3
فلسفه ی تائو4
بنیانگذاران حکمت تائو5
تائو در متون باستانی5
تائو در اندیشه ی چوانگتزو7
چی (انرژی زندگی بخش(8
نیروی چی منفی (شاچی، ضد زندگی(8
یین و یانگ9
کتاب یی چینگ و یین و یانگ11
هماهنگی در تعادل اضداد13
نشانه شناسی اضداد14
تاریخچه ی شکل گیری یی چینگ و تکامل ترکیبات سه خطی ها و شش خطی ها15
تحلیل کارل گوستاو یونگ بر یی چینگ16
بخش دوم: مفاهیم پایه18
سه خطی ها و شش خطی ها19
دو نگرش پیشین و پسین در تعریف و ترکیب سه خطی ها و شش خطی ها20
سه خطی ها و عناصر پنج گانه24
مفهوم نمادهای (سمبل ها)  اصلی به کار رفته در سه خطی ها و شش خطی ها25
جهات هشت گانه و فصول27
اعضای بدن28
رنگ ها29
پنج عنصر و رنگ های متناظر30
چرخه ی پنج عنصر30
اصول هشت جهت (باگوا) و نه فضا در فنگ شوئی (معماری بر پایه ی فرهنگ تائو و ترکیبات یی چینگ(32
رنگ و شکل هندسی عناصر34
جهت مناسب از هشت جهت سه خطی ها برای هر فرد بر پایه ی سال زایش و عدد “گوا”34
مربع جادویی لوشو35
روش محاسبه عدد گوا افراد متولد شده قبل از سال 2000میلادی35
روش محاسبه ی عدد گوا افراد متولد شده در سال 2000 میلادی و بعد از آن36
مثال37
خصوصیات أفراد با عدد گوا و عنصر وجودیشان38
افراد با عدد گوای 138
افراد با اعداد گوای (2 ،۵ ،8(39
افراد با عدد گوای (3 و 4)(40
افراد با عدد گوا 6 یا 740
افراد با عدد گوآی  941
چکیده ی مباحث ترکیبات سه خطی و شخصیت شناسی هشت وجهی باگوا41
بخش سوم: ترکیبات 6 خطی یی چینگ43
شش خطی های همسو و متجانس بر پایه ی سه خطی ها و عدد گوا44
ترکیبات شش خطی ها48
شش خطی های متناظر با ماه های سال در تقویم چینی50
ویژگی های برج های آسمانی و کواکب52
انطباق صور فلکی و کواکب آسمانی57
ارتباط برج های نجومی و زمان های ویژه در تقویم چینی با شش خطی ها60
بخش چهارم: روش تفأل به یی چینگ64
روش های تفأل به یی چینگ65
روش چوب های بومادران65
روش سکه69
روش شش چوب70
روش چهار چوب71
مثال71
بخش پنجم: مفاهیم شش خطی ها74
شش خطی 1: بهشت آفریدگار76
شش خطی 2: زمین82
شش خطی 3: سختی در آغاز89
شش خطی 4: نابخردی جوانی96
شش خطی 5: انتظار103
شش خطی 6: ستیزه110
شش خطی 7: ارتش117
شش خطی 8: هم آهنگی124
شش خطی 9: رام کوچک131
شش خطی 10: گام برداشتن138
شش خطی 11: آرامش145
شش خطی 12: وقفه152
شش خطی 13: دوستی159
شش خطی 14: دارایی بسیار166
شش خطی 15: فروتنی173
شش خطی 16: اشتیاق180
شش خطی 17: پیروی187
شش خطی 18: باززنده سازی194
شش خطی 19: دستیابی201
شش خطی 20: مشاهده ی اندیشمندانه208
شش خطی 21: گاز زدن215
شش خطی 22: جذابیت222
شش خطی 23: فروپاشی229
شش خطی 24: بازگشت236
شش خطی 25: بی گناهی243
شش خطی 26: نیروی رام کننده ی بزرگ250
شش خطی 27: اطعام257
شش خطی 28: برتری زیاد263
شش خطی 29: آب ژرف270
شش خطی 30: آتش پیوسته276
شش خطی 31: کشش دو سویه282
شش خطی 32: تداوم288
شش خطی 33: گوشه گیری294
شش خطی 34: قدرت زیاد300
شش خطی 35: پیشرفت307
شش خطی 36: کم شدن نور312
شش خطی 37: خانواده318
شش خطی 38: مخالف324
شش خطی 39: مانع331
شش خطی 40: رستگاری337
شش خطی 41: کاهش343
شش خطی 42: افزایش349
شش خطی 43: عبور از مانع355
شش خطی 44: آمدن به ملاقات362
شش خطی 45: گرد هم آمدن367
شش خطی 46: سوق دادن به بالا374
شش خطی 47: گرفتاری380
شش خطی 48: خوبی386
شش خطی 49: دگرگونی392
شش خطی 50: دارایی398
شش خطی 51: تندر برانگیزاننده404
شش خطی 52: کوه آرام و خاموش411
شش خطی 53: پیشرفت417
شش خطی 54: دوشیزه ی ازدواج کرده423
شش خطی 55: فراوانی429
شش خطی 56: آواره436
شش خطی 57: باد ارام442
شش خطی 58: دریاچه ی لذت بخش448
شش خطی 59: پراکندگی454
شش خطی 60: محدودیت460
شش خطی 61: حقیقت درونی466
شش خطی 62: برتری کم472
شش خطی 63: پس از تکمیل478
شش خطی 64: پیش از تکمیل484

مدرس: دکتر سید مرتضی موسوی

طول دوره: 20 ساعت

هزینه ی دوره: برای پرداخت از داخل ایران 20.000.000 ریال (دو میلیون تومان) و برای پرداخت از خارج ایران 50 دلار آمریکا می باشد.

لطف کنید برای دریافت لینک دانلود فیلم ها و همچنین متن این دوره، برای پرداخت یا روی لینک زیر کلیک نمایید یا از طریق شماره کارت زیر پرداخت نمایید:

[purchase_link id="1802" text="افزودن به سبد" style="button" color="gray"]

شماره کارت برای پرداخت داخل ایران:

۶۲۲۱۰۶۱۱۰۶۲۲۲۱۵۳

بانک پارسیان به نام سید مرتضی موسوی

لطفا برای پرداخت از خارج ایران به شماره ی حساب زیر که آیبن و شماره ی حساب و شماره ی کارت ویزای آن ارائه شده است پرداخت نمایید:

Bank: Ziraat Bankasi

Branch: Beykent/Istanbul Subesi

Name and Surname: SEYEDMORTEZA MOOSSAVI

IBAN: TR210001009010018642005002

Account No.: 1944-100186420-5002

Card No.: 4766190946333114

لطفا پس از پرداخت از طریق لینک، ایمیل خود را بررسی نمایید که لینک دانلود را دریافت نمایید. البته ممکن است هم در اینباکس باشد هم در قسمت هرزنامه ها.

اگر از طریق کارت پرداخت نموه ده اید به شماره ی واتس اپ 00989128062434 یا ایمو 00905318253801 یا ایمیل moossavi.sm@gmail.com پیام بدهید که لینک دانلود ارسال گردد.

شاد باشید

سبد خرید
پیمایش به بالا