هستی و معنای منی

“هستی و معنای منی”

 

یار دل افروز منی

تو مه شب سوز منی

 

ای تو صفای ناب ناب

قصه ی جاوید منی

 

شعله ی سوزنده ی من

صافی زنگار منی

 

روی خداوند دلی

جام صفاساز منی

 

نقش فریبای نگار

قبله و مهراب منی

 

نازخدا مهر تمام

بانوی بی تای منی

 

جان جهان سرور تام

مستی بی درد منی

 

راز همه حیرت من

پرسه زدن های منی

 

پاسخ هر نگاه من

نقطه ی دیدار منی

 

هر نفس و به هر دمی

فال من و ذکر منی

 

نشان ناب و نقش دل

جانی و جانان منی

 

ذوب نگاه و زلفتم

بهشت و پردیس منی

 

دلبر جاوید دلم

لیلی طناز منی

 

هوش بری به خنده ات

ساقی و شافی منی

 

ناز تو پرواز و سماع

ساز من و بال منی

 

رام طرب ساز تویی

بانوی رقصان منی

 

ای تو مرا اوج طرب

فراتر از تاب منی

 

فراتر از عشق و جنون

هستی و معنای منی

 

“سید مرتضی موسوی (مهراز)”

سبد خرید
پیمایش به بالا