هر چه شدم دگر شدی

هرچه شدم دگر شدی”

 

عشق گلم از تو می گم

کولی شبگرد توام

درد دلم سخت شده

قصه ی پر غصه شده

خنده شدم گریه شدی

اشک شدم خنده شدی

ساز شدم سوز شدی

نور شدم آب شدی

آب شدم باد شدی

باد شدم خاک شدی

خاک شدم نور شدی

سبز شدم خشک شدی

قصه شدم غصه شدی

شیشه شدم سنگ شدی

عشق شدم رنگ شدی

هرچه شدم دگر شدی

لیلی من مست توام

خراب سرمست توام

جان دل خسته ی من

بدم دمی به کام من

یا که برقص به ساز من

بیا بمان کنار من

این دل تنگ خون توئه

جام پر از عشق توئه

این رو بدون عاشقتم

کولی شبگرد توام

 

“سید مرتضی موسوی (مهراز)”

سبد خرید
پیمایش به بالا