کارگاه آفلاین کندالینی (دانش چاکراها)

این کارگاه شامل ۴ ساعت فیلم آموزشی کامل، پاورپوینت کامل، و فایل های صوتی مانتراها می باشد.

موضوعات کارگاه آنلاین کندالینی:

• مبانی تاریخی دانش کندالینی

• مبانی نظری دانش کندالینی

• چاکرا چیست؟

• چاکرای ریشه (مولادهارا)

o مشخصات چاکرای ریشه

o تاثیرات تعادل و بی تعادلی در چاکرای ریشه

o راهکارهای بیدارسازی و متعادل کردن چاکرای ریشه (با به کارگیری راهکارهای تغذیه، به کارگیری رنگ ها، اصلاح طراحی داخلی و دکوراسیون، سنگ های زینتی، مانترا و مودرا)

• چاکرای خاجی (شوادهیستانا)

o مشخصات چاکرای خاجی

o تاثیرات تعادل و بی تعادلی در چاکرای خاجی

o راهکارهای بیدارسازی و متعادل کردن چاکرای خاجی(با به کارگیری راهکارهای تغذیه، به کارگیری رنگ ها، اصلاح طراحی داخلی و دکوراسیون، سنگ های زینتی، مانترا و مودرا)

• چاکرای چشمه ی خورشید (مانی پورا)

o مشخصات چاکرای چشمه ی خورشید

o تاثیرات تعادل و بی تعادلی در چاکرای چشمه ی خورشید

o راهکارهای بیدارسازی و متعادل کردن چاکرای چشمه ی خورشید (با به کارگیری راهکارهای تغذیه، به کارگیری رنگ ها، اصلاح طراحی داخلی و دکوراسیون، سنگ های زینتی، مانترا و مودرا)

• چاکرای قلب (آناهیتا)

o مشخصات چاکرای قلب

o تاثیرات تعادل و بی تعادلی در چاکرای قلب

o راهکارهای بیدارسازی و متعادل کردن چاکرای قلب (با به کارگیری راهکارهای تغذیه، به کارگیری رنگ ها، اصلاح طراحی داخلی و دکوراسیون، سنگ های زینتی، مانترا و مودرا)

• چاکرای گلو (ویشودها)

o مشخصات چاکرای گلو

o تاثیرات تعادل و بی تعادلی در چاکرای گلو

o راهکارهای بیدارسازی و متعادل کردن چاکرای گلو(با به کارگیری راهکارهای تغذیه، به کارگیری رنگ ها، اصلاح طراحی داخلی و دکوراسیون، سنگ های زینتی، مانترا و مودرا)

• چاکرای چشم سوم (آجنا)

o مشخصات چاکرای چشم سوم

o تاثیرات تعادل و بی تعادلی در چاکرای چشم سوم

o راهکارهای بیدارسازی و متعادل کردن چاکرای چشم سوم (با به کارگیری راهکارهای تغذیه، به کارگیری رنگ ها، اصلاح طراحی داخلی و دکوراسیون، سنگ های زینتی، مانترا و مودرا)

• چاکرای تاج (ساهاسرارا)

o مشخصات چاکرای تاج

o تاثیرات تعادل و بی تعادلی در چاکرای تاج

o راهکارهای بیدارسازی و متعادل کردن چاکرای تاج (با به کارگیری راهکارهای تغذیه، به کارگیری رنگ ها، اصلاح طراحی داخلی و دکوراسیون، سنگ های زینتی، مانترا و مودرا)

مدرس کارگاه: دکتر سید مرتضی موسوی

دکترای تخصصی معماری، دانشگاه ملی اسلامی، دهلی نو، هندوستان – عضو هیات علمی دانشگاه علامه جعفری

هزینه ی دریافت فایل های کارگاه: 4۰۰٫۰۰۰ (چهارصد هزار) تومان

Scroll to Top