کتاب کارما و تناسخ

کاوش در اسرار زندگی و مرگ

بسیاری از مردم تئوری هایی در مورد تناسخ، یا کارما، یا آنچه در هنگام مرگ اتفاق می افتد به اشتراک می گذارند. پارامهانسا یوگاناندا، استاد یوگا، از دانش و تجربه واقعی خود می نویسد.

بیان کلمات یوگاناندا، بیش از هر چیز، عمیق ترین درد گرمی برای هر خواننده است: اطمینان خاطر که خدا ما را دوست دارد، و اینکه تمام زندگی برای کمک به ما در حرکت به سمت عالی ترین دستاورد خود طراحی شده است.

در این کتاب موضوعاتی از قبیل:

  • چرا شاهد دنیایی از رنج و نابرابری هستیم؟
  • چگونه باید با چالش های زندگی خود کنار بیاییم؟
  • هنگام مرگ و پس از مرگ چه اتفاقی می افتد؟ آیا بهشتی وجود دارد؟
  • منشأ و هدف تناسخ چیست؟

این کتاب پاسخ‌های جذابی را برای اسرار بزرگ زندگی ارائه می‌کند، اما مهمتر از آن، به شما می‌گوید که چگونه از هر روز زندگی که به شما داده شده است بهترین استفاده را ببرید. همانطور که یوگاناندا عملکرد کارما، مرگ و تناسخ را توضیح می دهد، همچنین او هدف عمیق تر وجود  هر روح را به اشتراک میگذارد. درک این حقایق می تواند شفافیت، اعتماد به نفس و الهام گرفتن را به زندگی شما بیاورد.

هزینه ی دریافت این کتاب 30000 تومان می باشد.

Scroll to Top