کتاب چگونه شجاعت، آرامش و اعتماد به نفس داشته باشیم

“با شجاعت راه بروید. روز به روز با ایمانی درونی و آرام پیش بروید. سرانجام ، شما فراتر از هر سایه کارمای بد ، فراتر از همه آزمایش ها و دشواری ها عبور می کنید، و سرانجام طلوع تحقق الهی را خواهید دید. در بالاترین سطح هوشیاری ، آزادی از آخرین وضعیت، میان دود و مه بدبختی حاصل خواهد شد.”

از کتاب چگونه شجاعت، آرامش و اعتما به نفس داشته باشیم. از استاد بزرگ پارامهانسا یوگاناندا‌

شجاعت ، آرامش و اعتماد به نفس رازهایی برای مقابله با زندگی دشوار است. غیرممکن ها قابل کنترل و پله ای برای استحکام بیشتر درونی می شوند.  همه می توانند شجاع ، آرام و با اعتماد به نفس باشند ، زیرا اینها ویژگی های روح هستند. بسیاری از ما بعلت هیپنوتیزم شدن با تفکر و تمایل مادی, ارتباط خود را با قدرت درونی خود از دست داده ایم. در این کتاب قدرتمند خرد معنوی ، یوگاناندا موثرترین گام ها را برای ارتباط مجدد با ذات الهی شما به اشتراک گذاشته است.

شما یاد خواهید گرفت که چگونه:

* به خصوصیات قدرتمند روح دست یابید.

* غلبه بر موانع بزرگ: نگرانی ، ترس ، عصبی بودن و عصبانیت.

* از طریق تمرکز و مراقبه با امر الهی درون خود سازگار شوید.

روح، برای پاسخگویی به هر آزمایش زندگی هر آنچه لازم دارد، را دارد. همانطور که هماهنگ با قدرت روح خود زندگی می کنید، زندگی شما کاملا دگرگون می شود.

فهرست مطالب

عنوان مطلبصفحه
پیشگفتار مترجم1
فصل اول – شجاعت: کیفیت درونی روح4
فصل دوم – آرامش: منبع قدرت15
فصل سوم – اعتماد به نفس: شما فرزند بی کران هستید28
فصل چهارم – ذهن را از نگرانی، ترس و عصبی شدن، رها کنید40
فصل پنجم – از بین بردن احساسات منفی دیگر60
فصل ششم – جمله های تاکیدی شفابخش علمی، برای قدرت درونی68
فصل هفتم – مراقبه برای رسیدن به بالاترین سطح در درون خود99
فصل هشتم – ذات الهی قدرتمند شما116
درباره ی نویسنده134
Scroll to Top