سروده ها

سروده های من

زن، زندگی، آزادی

«زن، زندگی، آزادی» ماه بانوی رویاهادختر ایرانیشهامت انسان را نمادیشجاعت دوران را مثالیگردآفرید افسانه را نشانیای رزم آور آزادیترانه ی زندگیماه بانوی مهرشکوه از خودگذشتگیزن ایرانیبا تو هم آوا فریاد می کنمزن، زندگی، آزادی «سید مرتضی موسوی(مهراز)»

ز خونین پیکران از عشق گویم

“ز خونین پیکران از عشق گویم” سخن ز افسانه های یار گویم سخن از موج بی ساحل بگویم سخن از پیچش گیسوی لیلی سخن از راه بی انجام گویم در این شبنامه های بی سرانجام سخن از عشق بی پایان بگویم سخن از واژه ی پنهان انجیل سخن از جام خون عیسی بگویم به هر …

ز خونین پیکران از عشق گویم ادامه »

تو آن تکمیل هر نقشی

“تو آن تکمیل هر نقشی” دریافت فایل شنیداری سروده نگارا در میان آرزوهای نهانم تو آنجا بودی و در من، نهانم میان نقش هایی پر ز ابهام کنون نقشی شدی پر رمز و ایهام در این دنیا شدی قابی پر از مهر میان جنگ و نفرت، سایه ی مهر فراتر از کلام نقش و معنا …

تو آن تکمیل هر نقشی ادامه »

شب زایش دریاست

“شب زایش دریاست” دریافت فایل شنیداری سروده از جام فریبای نگاهت همه مستم با یاد دل آرای صدایت همه مستم ای یار در این دایره ی مهر چو ققنوس در آتش بی حد نفسهای تو مستم گویا که چو شیرین منی در پی خسرو فرهاد توام کوه کنم بهر تو مستم در عشق تو لیلی …

شب زایش دریاست ادامه »

به فرزندانمان آزادی هدیه کنیم

“به فرزندانمان آزادی هدیه کنیم” می نویسم از فرزندانی که روانندبا شتاب در پی آزادیو مادرانی که می دزدند اشک ها راتا که فرزندانشان آزادی را در آغوش کشندمی نویسم از پدرانی اشکبار در تنهاییو استوار در دیدگان اشکبار فرزنداناز فریادهای دلتنگی های رؤیااز مردمانی که زندگی را می جویند در خواب های شبانهآن گاه …

به فرزندانمان آزادی هدیه کنیم ادامه »

دلبر مانا

“دلبر مانا” دریافت فایل شنیداری سروده در محفل رندان جهان جای تو سبز است ای آن که سراپای وجودم به تو سبز است من را گهر عشق تو کشته است در این خاک ای چهره ی تو روی خداوند در این خاک هر فصه که گویم در این خاک پر از گنج افسانه و رازیست …

دلبر مانا ادامه »

سبد خرید
پیمایش به بالا