بوم گردآفرید و پروین

“بوم گردآفرید و پروین”

در هیاهوی نبرد حق طلبان
و شجاعت دختران رها از بند
و سکوت دریوزگان
مترسک های تا بن دندان مسلح
تعبیر وارونه اند
اینجا سرزمینیست که مترسک ها می ترسند
و پرندگان زیبای ترانه خوان بر آنها می تازند
سرزمین ما بوم گردآفرید و پروین است
سرزمین ما دامان مادریست هم نفس
بانوی همراه با رزم آوران و سخنوران آزادی
اینجا ایران است آشیانه ی سیمرغ
پرنده ی آتش، خدای مهر و دوستی
مگس های نیستی جو را اینجا جای نیست
ایران بوم روشنی و آگاهی و رهاییست
آتش هماره سرکش خرد و زندگی و آزادی

“مهراز”

سبد خرید
پیمایش به بالا