کتاب “کیهان شناسی و ستاره شناسی ایرانی”

دانش ستاره شناسی به بررسی قرارگیری اجرام منظومه ی شمسی و تاثیرات آنها بر یکدیگر و تاثیرات مجموعه ی سیارات و خورشید بر زمین می پردازد. هر شخصی در هنگام تولد تحت تاثیر این شرایط و نحوه ی قرارگیری کواکب نسبت به زمین و نسبت به کواکب دیگر است. بنابراین می توان با مطالعه ی دقیق این شرایط، شخصیت، شغل، ویژگی ها، توانایی ها، روابط و نقاط عطف زندگی هر شخص را مورد بررسی قرار داد.

در این دانش چند رویکرد یا شیوه وجود دارد که شیوه ی هندی، غربی، چینی، اسلامی، ایرانی از میان آنها کاملا شناخته شده اند و می توان گفت جز تغییر اسامی، تقریبا با هم یکی هستند و هریک از دیگری نکاتی را در طول زمان گرفته اند و همپوشانی بسیار با هم دارند. اما شیوه ای که در مورد آن تا کنون نوشته نشده است و آموزشی ارائه نگردیده است شیوه ی ایرانی مبتنی بر جهان بینی سیمرغی و سپس مزدایی به ستاره شناسی است که از رازورزان کهن ایرانی و زرتشت، جاماسب، و دیگر اساتید دوره های جدید مانند خواجه نصیرالدین طوسی، ابوریحان بیرونی، پورسینا، خیام نیشابوری و غیاث الدین جمشید کاشانی آغاز شده و به مرور تکمیل گشته تا به ما رسیده است. در این شیوه هم در بعد کلی در مورد دوره های بزرگ کیهانی سخن می گوید و هم در جزئیات در مورد افراد بر اساس ماه و روز زادروزشان شخصیت شناسی می نماید. انطباق این شیوه با فرهنگ ایرانی کهن و عمیق و باستانی، به کار بردن نام ها و اصطلاحات مانوس و منطبق بر ماه ها و روزها و فرهنگ ایرانی، ارتباط با باورهای فرهنگی ایرانی و معنویت و عرفان زرتشتی و سیمرغی، از ویژگی های این شیوه است. نکته ی دیگر در این ستاره شناسی، ارتباط افراد و زندگی آنها با ایزدان یا اساتید کیهانی و وجوه معنوی، مانتراهای ویژه ی افراد و ماه ها و روزهای مناسب برای هر فرد در امور مختلف می باشد. چگونگی زدودن بارهای منفی زندگی و پاکی و تطهیر روحی، ذهنی و جسمی با یاری گرفتن از ستاره شناسی، بخش دیگری از این آموزه هاست.

هرچند که کهن ترین شیوه ی ستاره شناسی، ایرانی است اما متاسفانه آثار زیادی از پیشینیان به صورت مکتوب باقی نیست. دلیل این مسئله در دو نکته نهفته است، یکی فرهنگ شفاهی ایرانیان که توجه زیادی به نگارش نداشته اند و دانش را سینه به سینه منتقل می کرده اند و دیگری هجوم های نابودگری که در درازای تاریخ به ایران انجام شده است و به از بین رفتن دست آوردهای ایرانیان منجر شده اند.

از دوره ی پیش از مسلمان شدن ایرانیان، از دوره ی ساسانی دو کتاب در این زمینه به دست ما رسیده است که به این دانش پرداخته اند یکی بندهش و دیگری گزیده های زاداسپرم. اما از دوره ی اسلامی کتاب های بیشتری مانند کتاب التفهیم لاوائل صناعه التنجیم یا کتاب بیان احکام کواکب در نجوم، هر دو از ابوریحان بیرونی و نوشته های مهم دیگری به ما رسیده اند که از تعدادی از این کتاب ها در این پژوهش بهره گرفته شده است.

امروزه به ویژه با تسهیل ارتباطات و ایجاد تارنماها و اپلیکیشن ها، ستاره شناسی هم بسیار جای خود را باز کرده است و افراد زیادی با عنوان ستاره شناس به این کار مشغولند که متاسفانه اکثر آنها نه متخصص هستند و نه تسلط کافی بر این دانش دارند. ایجاد بستر مناسبی که همگان بتوانند از این دانش در صورت تمایل، آگاهی یابند و خود به کنکاش و جست و جوی احوالشان بپردازند بسیار یاری رسان خواهد بود و گذشته از این که راه را برای جویندگان هموار می سازد، راه را بر سودجویان بی دانش می بندد. در این راستا اقدام به برگزاری دوره ای تحت عنوان ستاره شناسی ایرانی به صورت آنلاین نمودم و متن این دوره را که بسیار دقیق گردآوری و نگارش شده بود پس از بازبینی و اصلاح و تکمیل، اکنون به صورت کتاب، پیشکش جویندگان می شود.

از دیگر سو با توجه به رشته ی تحصیلی خود که معماری است و سال ها است هم به صورت عملی و هم در حیطه ی آموزش در دانشگاه ها در این رشته مشغول خدمت هستم، و اکثر معماران گذشته ی ایران و جهان به دانش ستاره شناسی آشنا بوده اند و از آن در معماری خود بهره می برده اند و با توجه به توصیه ی ویتروویوس پدر دانش معماری به تسلط معمار بر نجوم، لازم دیدم زمینه ی آگاهی یابی معماران ایرانی و فارسی زبان را به دانش کیهان شناسی و ستاره شناسی به ویژه با رویکرد ایرانی را فراهم آورم.

امیدوارم این تلاش و کوشش، راهگشای شناخت دوباره و گسترش فرهنگ و دانش ایرانیان در این عرصه و عرصه های مرتبط با آن گردد.

سید مرتضی موسوی

بیست و ششم آذر یک هزار و چهارصد و یک خورشیدی

استانبول، ترکیه

فهرست مطالب

عنوان مطلبشماره ی صفحه
درباره ی نویسندهت
فهرستج
پیشگفتار نویسنده1
  
بخش اول تاريخ کيهان شناسي و ستاره شناسي ايراني3
  
ستاره شناسي، اخترشناسي، طالع شناسي چيست؟4
طالع شناسي (طالع بيني)5
تجربيات  نشان دهنده ي واقعيت داشتن ستاره شناسي6
آزمايشاتي در باب ارتباط انسان و سيارات6
آزمون هايي در باب ستاره شناسي7
ستاره شناسي ايراني11
ارجاع به طالع بيني در متون مزداپرستي13
استفاده مزداپرستان باستان از طالع بيني13
نقش طالع بيني در آيين مزدايي14
ارجاعات غير مزدايي به طالع بيني ايراني-مزدايي باستان17
درک غربي از خاستگاه طالع بيني19
زرتشت22
مغ24
جاماسپ (جماسپ)26
اوستانس يا اوسثانس  [ايراني قديم (هوشتانا)27
بندهش28
بقاي دانش و سنت29
نجوم احکامي ايراني در دوره ي اسلامي31
نجوم احکامي ايراني-اسلامي33
شیوه ی نجوم احکامي ايراني دوره ي اسلامي33
ستاره شناسي ايراني، ترکيبي از شيوه هاي سايدريل (وديک) و تروپيکال (اعتدالي)34
  
بخش دوم آفرينش در فرهنگ ايراني36
  
پيشگفتار37
زمان، مکان و فضاي ايراني، اساطيري است37
اسطوره38
بينش اساطيري38
زمان اساطيري39
مکان اساطيري40
فضاي اساطيري41
اساطير ايراني و آفرينش در فرهنگ ايراني44
داستان آفرينش سيمرغ بر فراز درخت زندگي44
داستان آفرينش در جشن خرم (چله)45
داستان آفرينش زرواني – مزدايي در بندهش48
  
بخش سوم کيهان شناسي ايراني50
  
کيهان51
ارتا يا اشا (قانون حاکم بر هستي) در فرهنگ ايراني52
ارتاوهيشته  (ارديبهشت)54
دوره هاي کيهاني در فرهنگ ايراني55
ادراک آسمان ها56
سپهر آسماني (کره ي آسماني( سپهر گومزيشنيگ (Sepehr e Gumezishnig)56
پيکرهاي آسماني (صور فلکي) و زودياک (گردونه ي زندگي)58
دوازده اختران و اختران58
درجه (خردک / سوس / سوش)61
دايره البروج61
کمربند زودياک / دايره البروج62
خورشيد و نشان هاي طلوع يا صعود (Ascendant Sign)68
ظهور هلياکال  / صعود (Ascendancy)69
آغاز روز مزدايي و مدرن-غربي71
استواي آسماني71
کجي (ميل) دايره البروج71
پرهون نيمروز (نصف النهار)72
گره ها يا اعتدال ها73
انقلاب ها75
راستاها (جهات)76
صعود راست يا طول آسماني (سماوي)79
انحراف يا عرض جغرافيايي آسماني (سماوي)80
اندازه گيري طول و عرض جغرافيايي80
زاويه ها80
اندازه گيري درجه82
نگاه (نظر)82
گوي85
نگاه پيوندي (ربط)87
اختربيني ستاره اي (Sidereal) و اختربيني اعتدالي (Tropical)87
  
بخش چهارم دايره البروج (زودياک)93
  
مقدمه94
تقسيم دايره البروج به کمان ها94
دوازدهان94
ريشه شناسي زودياک95
پيکرهاي آسماني (صور فلکي)96
دوازده-اختران96
اندازه ي بخشهاي زودياک108
دوازده نشان زودياک109
نشان ‌هاي زودياک و بخش‌هاي زودياک (دايره‌البروج)115
سه گوش ها  (مثلث ها /Trigons)117
خورشيد در خانه اي که توسط صورت فلکي زودياک اشغال شده است117
نشان زايش و طلوع (طالع)120
  
بخش پنجم ساکنان121
  
ساکنان122
ستارگان122
صورت هاي فلکي زودياک، دوازده-دختران122
ستاره هاي فرمانرواي بخش هاي مهم124
خانه هاي ماه (قمر)125
اجرام آسماني127
حرکت سيارات، مدارها129
انواع حرکت129
حرکت مستقيم يا پيش رونده131
دوره ي نجومي132
دوره ي سينوديک132
حرکت پس رونده (رتروگراد)133
راه شيري و دنباله دارها135
  
بخش ششم تقديم يا تغيير جهت محور زمين137
  
ستاره ي شمالي (قطبي)138
تقديم139
حرکت محوري زمين140
سن دايره البروجي (زودياکي)140
تغيير ستاره هاي شمالي (قطبي)141
تقديم اعتدال142
تقديم پس رونده ي  اعتدال142
پيشروي اعتدال بهاري در مسير زودياک142
  
بخش هفتم اعصار / هزاره ها146
  
دوره هاي زودياکي147
هزاره ها151
  
بخش هشتم زايچه ي جهاني، زايچه، خانه ها، پيکرهاي آسماني، کواکب، طالع، نگاه کواکب152
  
  
زايچه (نمودار زايش)153
ريشه ي تاريخي نمودار زايچه در طلوع تاريخ از بندهش153
آغاز درگيري، چه زماني اتفاق افتاد – چيون جاست154
دوازده خانه – کدگ154
دوازده خانه ي نمودار زايچه158
ويژگي هاي دوازده خانه ي نمودار زايچه159
خانه ي يکم (1) – خويشتن160
خانه ي دوم (2) – دارايي160
خانه ي سوم (3) – ارتباطات161
خانه ي چهارم (4) – خانواده162
خانه ي پنجم – عشق و فرزندان162
خانه ي ششم – تندرستي163
خانه ي هفتم – ازدواج164
خانه ي هشتم – روابط عاطفي و جنسي165
خانه ي نهم – آموزش165
خانه ي دهم – شغل و جايگاه اجتماعي166
خانه ي يازدهم – دوستي167
خانه ي دوازدهم – معنويت168
ويژگي هاي دوازده برج آسماني (پيکرهاي آسماني)169
پيکر آسماني ماهي170
پيکر آسماني بره174
پيکر آسماني گاو178
پيکر آسماني دو پيکر181
پيکر آسماني خرچنگ185
پيکر آسماني شير189
پيکر آسماني خوشه193
پيکر آسماني ترازو197
پيکر آسماني کژدم201
پيکر آسماني کماندار205
پيکر آسماني بز209
پيکر آسماني آوند213
گوهرهاي وجودي (عناصر) و گردونه ي زندگي (مهر)217
سرشت ها ي (طبايع) چهارگانه222
سرشت گرم وخشک (صفراوي)224
سرشت گرم و تر يا گرم و مرطوب (دموي)227
سرشت سرد و تر يا سرد و مرطوب (بلغمي)230
سرشت سرد و خشک (سوداوي)232
کواکب236
خورشيد236
خورشيد در دوازده خانه237
خورشيد در خانه ي يکم238
خورشيد در خانه ي دوم239
خورشيد در خانه ي سوم240
خورشيد در خانه ي چهارم242
خورشيد در خانه ي پنجم243
خورشيد در خانه ي ششم244
خورشيد در خانه ي هفتم245
خورشيد در خانه ي هشتم247
خورشيد در خانه ي نهم248
خورشيد در خانه ي دهم249
خورشيد در خانه ي يازدهم250
خورشيد در خانه ي دوازدهم251
خورشيد در دوازده برج آسماني253
خورشيد در برج ماهي253
خورشيد در برج بره255
خورشيد در برج گاو256
خورشيد در برج دو پيکر258
خورشيد در برج خرچنگ259
خورشيد در برج شير261
خورشيد در برج خوشه262
خورشيد در برج ترازو263
خورشيد در برج کژدم265
خورشيد در برج کماندار267
خورشيد در برج بز269
خورشيد در برج آوند271
ماه273
ماه و خانه هاي 28 گانه ي ماه274
ماه در دوازده خانه ي زايچه281
ماه در خانه ي اول281
ماه در خانه ي دوم281
ماه در خانه ي سوم282
ماه در خانه ي چهارم283
ماه در خانه ي پنجم283
ماه در خانه ي ششم284
ماه در خانه ي هفتم284
ماه در خانه ي هشتم285
ماه در خانه ي نهم286
ماه در خانه ي دهم286
ماه در خانه ي يازدهم287
ماه در خانه ي دوازدهم287
ماه در دوازده برج آسماني288
ماه در برج ماهي288
ماه در برج بره289
ماه در برج گاو290
ماه در برج دو پيکر291
ماه در برج خرچنگ291
ماه در برج شير292
ماه در برج خوشه293
ماه در برج ترازو293
ماه در برج کژدم294
ماه در برج کماندار295
ماه در برج بز295
ماه در برج آوند296
تير297
تير در دوازده خانه ي زايچه298
تير در خانه اول298
تير در خانه ي دوم299
تير در خانه ي سوم299
تير در خانه ي چهارم299
تير در خانه ي پنجم300
تير در خانه ي ششم300
تير در خانه ي هفتم300
تير در خانه ي هشتم301
تير در خانه ي نهم302
تير در خانه ي دهم302
تير در خانه ي يازدهم302
تير در خانه ي دوازدهم303
تير در دوازده برج آسماني303
تير در برج ماهي303
تير در برج بره304
تير در برج گاو305
تير در برج دو پيکر305
تير در برج خرچنگ306
تير در برج شير307
تير در برج خوشه307
تير در برج ترازو308
تير در برج کژدم308
تير در برج کماندار309
تير در برج بز310
تير در برج آوند310
ناهيد311
ناهيد در دوازده خانه ي زايچه313
ناهيد در خانه ي اول313
ناهيد در خانه ي دوم314
ناهيد در خانه ي سوم314
ناهيد در خانه ي چهارم314
ناهيد در خانه ي پنجم315
ناهيد در خانه ي ششم315
ناهيد در خانه ي هفتم315
ناهيد در خانه ي هشتم316
ناهيد در خانه ي نهم316
ناهيد در خانه ي دهم317
ناهيد در خانه ي يازدهم317
ناهيد در خانه ي دوازدهم318
ناهيد در دوازده برج آسماني318
ناهيد در برج ماهي318
ناهيد در برج بره319
ناهيد در برج گاو320
ناهيد در برج دو پيکر320
ناهيد در برج خرچنگ321
ناهيد در برج شير321
ناهيد در برج خوشه322
ناهيد در برج ترازو322
ناهيد در برج کژدم323
ناهيد در برج کماندار324
ناهيد در برج بز325
ناهيد در برج آوند325
بهرام326
بهرام در دوازده خانه ي زايچه328
بهرام در خانه ي اول328
بهرام در خانه ي دوم329
بهرام در خانه ي سوم329
بهرام در خانه ي چهارم329
بهرام در خانه ي پنجم330
بهرام در خانه ي ششم330
بهرام در خانه ي هفتم330
بهرام در خانه ي هشتم331
بهرام در خانه ي نهم332
بهرام در خانه ي دهم332
بهرام در خانه ي يازدهم332
بهرام در خانه ي دوازدهم333
بهرام در دوازده برج آسماني333
بهرام در برج ماهي333
بهرام در برج بره334
بهرام در برج گاو335
بهرام در برج دو پيکر336
بهرام در برج خرچنگ337
بهرام در برج شير338
بهرام در برج خوشه339
بهرام در برج ترازو340
بهرام در برج کژدم341
بهرام در برج کماندار342
بهرام در برج بز343
بهرام در برج آوند344
هرمزد344
هرمزد در دوازده خانه ي زايچه347
هرمزد در خانه ي اول347
هرمزد در خانه ي دوم348
هرمزد در خانه ي سوم348
هرمزد در خانه ي چهارم348
هرمزد در خانه ي پنجم349
هرمزد در خانه ي ششم349
هرمزد در خانه ي هفتم349
هرمزد در خانه ي هشتم350
هرمزد در خانه ي نهم350
هرمزد در خانه ي دهم351
هرمزد در خانه ي يازدهم351
هرمزد در خانه ي دوازدهم252
هرمزد در دوازده برج352
هرمزد در برج ماهي352
هرمزد در برج بره353
هرمزد در برج گاو353
هرمزد در برج دو پيکر354
هرمزد در برج خرچنگ354
هرمزد در برج شير354
هرمزد در برج خوشه355
هرمزد در برج ترازو355
هرمزد در برج کژدم356
هرمزد در برج کماندار356
هرمزد در برج بز357
هرمزد در برج آوند357
کيوان357
کيوان در دوازده خانه ي زايچه359
کيوان در خانه ي اول359
کيوان در خانه ي دوم360
کيوان در خانه ي سوم360
کيوان در خانه ي چهارم361
کيوان در خانه ي پنجم361
کيوان در خانه ي ششم362
کيوان در خانه ي هفتم362
کيوان در خانه ي هشتم363
کيوان در خانه ي نهم364
کيوان در خانه ي دهم364
کيوان در خانه ي يازدهم365
کيوان در خانه ي دوازدهم365
کيوان در دوازده برج آسماني366
کيوان در برج ماهي366
کيوان در برج بره366
کيوان در برج گاو367
کيوان در برج دو پيکر368
کيوان در برج خرچنگ368
کيوان در برج شير369
کيوان در برج خوشه369
کيوان در برج ترازو370
کيوان در برج کژدم371
کيوان در برج کماندار371
کيوان در برج بز372
کيوان در برج آوند372
سر و دم (راس و ذنب در ستاره شناسي اسلامي – راهو و کتو در جيوتيش شاسترا)373
سر (راس – راهو)374
دم (ذنب در ستاره شناسي اسلامي – کتو در جيوتيش شاسترا(375
طلوع (صعود – رايزينگ)376
طالع (َAscendant) در دوازده نشان379
طالع برج ماهي379
طالع برج بره381
طالع برج گاو383
طالع برج دو پيکر385
طالع برج خرچنگ387
طالع برج شير389
طالع برج خوشه391
طالع برج ترازو393
طالع برج کژدم395
طالع برج کماندار397
طالع برج بز399
طالع برج آوند401
نگاه هاي سيارات403
نگاه رو در رو (تقابل)404
نگاه يک سوم (سه گوش – تثليث)404
نگاه يک چهارم (چهارگوش – تربيع)405
نگاه يک ششم (تسديس)405
نگاه همنشيني (مقارنه)406
دوستي و دشمني گردندگان (کواکب)406
حکومت گردندگان (کواکب) هفت گانه بر روزهاي هفته407
خانه هاي نيکبختي، بدبختي، شادي و غم گردندگان (کواکب)409
  
بخش نهم ويژگي هاي سرنوشت (طالع) بروج و ماه ها بر پايه ي ستاره شناسي ايراني411
  
ويژگي هاي کلي سرنوشت (طالع) بر پايه ي ستاره شناسي کهن ايراني – مزدايي412
ويژگي هاي ماه هاي سيزده گانه در ستاره شناسي ايران کهن413
ويژگي هاي روزهاي سي گانه ي هر ماه در ستاره شناسي ايراني433
  
بخش دهم زيستکار و باززايش440
  
زيستکار (کارما)441
زادمرگ (سامسارا) و باززايي (تناسخ)444
دوره ي زندگي بر روي زمين و سطح تکاملي فرد445
ستايش هاي کاهنده ي زيستکار447
ستايش هاي هفت کوکب آسماني447
ستايش هاي روزانه ي هر ماه448
  
بخش يازدهم دريافت و تحليل يک نمودار زايش451
  
رويکردها452
رويکرد اول453
رويکرد دوم453
ايجاد نمودار زايش454
  
بخش دوازدهم روش تحليل نمودار زايش463
  
رويکردها در تحليل سرنوشت (طالع)464
تحليل نمودار نمونه465
گام 1 – اطلاعات پايه ي ماه و روز زايش467
گام 2 – تحليل اوليه ي گوهر وجودي470
گام 3 – تحليل اوليه ي سرشت وجودي472
گام 4 – تحليل ويژگي هاي ماه و روز زايش474
گام 5 – تحليل نگاه هاي کواکب474
گام 6 – تحليل کواکب در نشان ها484
گام 7 – کواکب در خانه ها501
گام 8 – تحليل طالع برج ماهي514
گام 9 – تحليل زيستکار (کارما) و باززايي (تناسخ)515
راهبردها و راهکارها518
راهبردها براي اصلاح زيستکار518
راهبردهاي مبتني بر گوهر وجودي519
راهبردهاي مبتني بر سرشت و طبع وجودي520
راهبردهاي مبتني بر ارتباط با طبيعت520
راهبردهاي زيستکار مبتني بر روزهاي هفته و روزهاي ماه و ارتباط با کواکب523
  
منابع525
منابع فارسي525
منابع انگليسي527
  
کتاب هاي ديگري از نويسنده531

لطفا برای خرید این کتاب در ایران روی لینک زیر کلیک نمایید یا از شماره کارت زیر بهای کتاب را پرداخت نمایید و رسید را به شماره ی 00989128062434 در ایمو یا واتس اپ بفرستید:

بهای کتاب: برای پرداخت از داخل ایران با فرمت پی دی اف 2.000.000 ریال (دویست هزار تومان) و برای پرداخت از خارج ایران 5 دلار آمریکا

[purchase_link id=”2347″ text=”افزودن به سبد” style=”button” color=”gray”]

شماره ی کارت بانکی

6221061106222153

به نام سید مرتضی موسوی

لطفا برای پرداخت از خارج ایران به شماره ی حساب زیر که آیبن و شماره ی حساب و شماره ی کارت ویزای آن ارائه شده است پرداخت نمایید:

Bank: Ziraat Bankasi

Branch: Beykent/Istanbul Subesi

Name and Surname: SEYEDMORTEZA MOOSSAVI

IBAN: TR210001009010018642005002

Account No.: 1944-100186420-5002

Card No.: 4766190946333114

لطفا پس از پرداخت از طریق لینک، ایمیل خود را بررسی نمایید که لینک دانلود را دریافت نمایید. البته ممکن است هم در اینباکس باشد هم در قسمت هرزنامه ها.

اگر از طریق کارت پرداخت نموه ده اید به شماره ی واتس اپ 00989128062434 یا ایمو 00905318253801 یا ایمیل moossavi.sm@gmail.com پیام بدهید که لینک دانلود ارسال گردد.

شاد باشید

سبد خرید
پیمایش به بالا