نام نویسنده: سید مرتضی موسوی

ریگ ودا، گردونه ی 1، بخش 1، سرود 2

ریگ ودا (دانش اشراق) کتاب دانش رازورزان کهن آریایی گردونه ی یکم بخش یکم سرود دوم مترجم: سید مرتضی موسوی (مهراز) (۱) ای ایزد باد (وایو)، خوشایند دیدگان، این نوشاک ها برای تو مهیا شده است که از آنها بنوشی. پس روی نما، خواهش ما را بشنو. (۲) ای ایزد باد (وایو)، ستایشگران، تو را …

ریگ ودا، گردونه ی 1، بخش 1، سرود 2 ادامه »

زن، زندگی، آزادی

«زن، زندگی، آزادی» ماه بانوی رویاهادختر ایرانیشهامت انسان را نمادیشجاعت دوران را مثالیگردآفرید افسانه را نشانیای رزم آور آزادیترانه ی زندگیماه بانوی مهرشکوه از خودگذشتگیزن ایرانیبا تو هم آوا فریاد می کنمزن، زندگی، آزادی «سید مرتضی موسوی(مهراز)»

ز خونین پیکران از عشق گویم

“ز خونین پیکران از عشق گویم” سخن ز افسانه های یار گویم سخن از موج بی ساحل بگویم سخن از پیچش گیسوی لیلی سخن از راه بی انجام گویم در این شبنامه های بی سرانجام سخن از عشق بی پایان بگویم سخن از واژه ی پنهان انجیل سخن از جام خون عیسی بگویم به هر …

ز خونین پیکران از عشق گویم ادامه »

ریگ ودا، گردونه ی ۱، بخش ۱، سرود ۱

ریگ ودا (دانش اشراق) کتاب دانش رازورزان کهن آریایی گردونه ی (ماندالا) یکم بخش (آنوواکا) یکم سرود (سوکتا) یکم سراینده: اَنگیراس مترجم: سیدمرتضی موسوی (مهراز) (۱) ایزد آتش (آگنی) را می ستایم، راهبر اعظم ایثار، خداوندگار، خدمتگزاری که هدایا را (به خدایان) پیشکش می کند و دارای دارایی فراوان است. (۲) باشد که ایزد آتش …

ریگ ودا، گردونه ی ۱، بخش ۱، سرود ۱ ادامه »

سبد خرید
پیمایش به بالا