آتش منم آب تویی

“آتش منم آب تویی”

 

آتش منم آب تویی

آب منم باد تویی

باد منم خاک تویی

خاک منم آتش تویی

عاشق منم عشق تویی

درد منم درمان تویی

ساز منم کوک تویی

مجنون منم لیلی تویی

فرهاد من شیرین تویی

زمین منم باران تویی

دریا من و خورشید تویی

بر من ببار بر من بتاب

دریابم و عشقم بمان

 

“سید مرتضی موسوی”

سبد خرید
پیمایش به بالا